Karczma na bagnach – czyli na tropach Smętka i Dytka Smoleńskiego.

           Powyższy tytuł odnosi się ni mniej ni więcej do istoty wojny informacyjnej. Czym jest, jaka jest jej charakterystyka, co może uczynić z ludzkiego rozumu i dokąd go zaprowadzić. W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdy każdy z nas posługuje się miej lub bardziej skomplikowanymi produktami elektronicznej wymiany lub pozyskiwania informacji,  może stać się ofiarą takiej wojny, a tylko niektórzy jej dysponentami, zwanymi też infoagresorami. We współczesnym świecie można taką wojnę prowadzić na różnych poziomach, między grupami społecznymi, etnicznymi czy religijnymi, między korporacjami, państwami i między zwykłymi ludźmi. Nie unikniemy jej i nie jest ona pojęciem związanym tylko ze sferą militarną. Zwykle trwa latami.    Więcej

Jaka Marynarka Wojenna obroni Gdynię i całe Polskie Wybrzeże ? – czyli ciernista droga do ,,Green Water Navy’’.

To kluczowe pytanie pozostawało i pozostaje w dalszym ciągu bez odpowiedzi. Od lat ścierają się koncepcje i pomysły, padają liczby, wymieniane są kwoty w miliardach i milionach złotych, wypowiadają się na ten temat różnego rodzaju mniejsze lub większe autorytety, teoretycy lub think tanki. Natomiast efekt, jeżeli oceniać go z dzisiejszej perspektywy jest opłakany. To, co pozostało po okresie PRL, zamortyzowało się lub zostało z mniej lub bardziej uzasadnionych względów wycofane, czego przykładem są korwety 1241, znane bardziej jako Tarantule (OORP ,,Górnik’’, ,,Hutnik’’, ,,Metalowiec’’ i ,,Rolnik’’).

 

Jaka Marynarka Wojenna obroni Gdynię i całe Polskie Wybrzeże? Czyli ciernista droga do Green Water Navy.

          To kluczowe pytanie pozostawało i pozostaje w dalszym ciągu bez odpowiedzi. Od lat ścierają się koncepcje i pomysły, padają liczby, wymieniane są kwoty w miliardach i milionach złotych, wypowiadają się na ten temat różnego rodzaju mniejsze lub większe autorytety, teoretycy lub think tanki. Natomiast efekt, jeżeli oceniać go z dzisiejszej perspektywy jest opłakany.  To, co pozostało po okresie PRL, zamortyzowało się lub zostało z mniej lub bardziej uzasadnionych względów wycofane, czego przykładem są korwety 1241, znane bardziej jako Tarantule (OORP ,,Górnik’’, ,,Hutnik’’, ,,Metalowiec’’ i ,,Rolnik’’).

Więcej

Gorąco zapraszamy do udziału w Marszu 17 Grudnia

Numer pierwszy Biuletynu poświęcono Powstaniu Grudzień 70′ krwawo stłumionemu przez władzę. Miesiąc Grudzień wpisuje się w Polską historię najnowszą krwawymi zgłoskami.
Bo przecież, ileż to trzeba mieć nienawiści, aby swojemu ludowi podnieść ceny żywności zaledwie kilka dni przed najważniejszymi rodzinnymi Świętami Bożego Narodzenia…?
Jak bardzo trzeba być odartym z uczuć, z Polskości, z tradycji, aby mieć siłę wydania rozkazu strzelania do swoich rodaków, tych najbardziej potrzebujących…?
Jak bardzo trzeba kochać swoją władzę, swoje stołki, aby poświecić dla nich życie drugiego człowieka…?

45 rocznica

Wśród ofiar grudnia byli uczniowie i studenci. Nieprzypadkowo zatem w uroczystościach upamiętniających owe tragiczne wydarzenia szczególnie mile widziane są osoby młode – rówieśnicy pomordowanych, kolejne osoby w sztafecie pokoleń, które wkrótce przejmą pałeczkę pamięci.

I właśnie młodzież będzie w centrum tegorocznych obchodów.

Więcej

Jedyna taka kaplica

Możemy ją odnaleźć na osi lewej nawy. Na pierwszy rzut oka niepozorna. Zwyczajna i schowana jakby w cieniu. Po dziś dzień nie każdy o niej słyszał. I nie każdy o niej wie.

Kaplica Ludzi Morza, bo o niej mowa, to szczególne miejsce w gdyńskim Sacre Coeur. To właśnie tutaj przechowywane są najcenniejsze pamiątki po grudniu 70’. Swoistą perłą kaplicy są drzwi na których niesiono jedną z ofiar wydarzeń grudniowych – Zbigniewa Godlewskiego, popularnego Janka Wiśniewskiego.

Więcej