Nasi eksperci

Nasi eksperci…

Spiny_dogfish

Dogfish – Były żołnierz zawodowy,  oficer MW – kmdr por. rez. , żołnierz struktur NATO i Sztabu Generalnego  WP, uczestnik operacji ISAF, doktor nauk społecznych, inżynier, operator, logistyk i wykładowca akademicki.

Obszary działalności:

  • logistyka cywilna i wojskowa (w tym logistyka morska i logistyka sił morskich);
  • wojna informacyjna i operacje informacyjne.

Motto: ,,Mierz zasoby i aktywa na założone cele, a nie cele podług zasobów i aktywów” – przy posiadanych zasobach i aktywach należy znaleźć takie rozwiązania i takie metody działania aby osiągnąć efekt jak najbliższy do założonego celu.