GDYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Gdynia, ,,Miasto z Morza’’, najmłodsze w najnowszej historii Polski, zbudowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez ludzi pochodzących z różnych stron naszego kraju, stanowi symbol naszej narodowej skuteczności i nowoczesnego myślenia, a także solidarności pokoleń.

Jako mieszkańcy tworzący lokalną społeczność, widząc wiele, trudnych i nierozwiązanych spraw,  postanowiliśmy założyć Gdyńską Wspólnotę Samorządową, stowarzyszenie,  którego celem jest działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji i realizacji oczekiwań oraz ambicji mieszkańców  miasta i regionu, w szczególności poprzez wspieranie działań podnoszących jakość życia społecznego i gospodarczego, promowanie przedsięwzięć w zakresie kultywowania tradycji i historii, wspierania edukacji oraz umacniania suwerenności i dumy narodowej, których nasze miasto jest najlepszą wizytówką.